Svetovanje za podjetja

milena_matko13.jpg

Ko ustanovimo lastno podjetje ali se zaposlimo v podjetju, ki je v lasti nekoga drugega, si običajno želimo finančnega in osebnega uspeha, rasti in napredka, spoštljive odnose, prijetno in ustvarjalno okolje, izpolnitev z delom, ki ga opravljamo …

Da bi slednje uresničili, podjetjem svetujemo s pomočjo igranja vlog in s tem lastnikom ter zaposlenim olajšamo ter pospešimo izvedbo poslovnih odločitev. Metoda je še posebej učinkovita v prelomnih obdobjih, ko vodje in lastniki ne vemo kako naprej, ko se počutimo negotove, se  težko odločimo ter imamo težave pri iskanju najboljših rešitev. Osnovna predpostavka te metode  je, da čez čas vsaka skupina ali organizacija, od manjših do mednarodnih, razvije svoje vzorce in načine delovanja, ki vplivajo na misli in dejanja svojih zaposlenih ter poslovnih partnerjev. Ti osnovni vzorci obnašanja in kultura vedenja lahko zmanjšajo sposobnost podjetja za produktivnost in uspeh ter ugled ali pa ga učinkovito podprejo.

Svetovanje se v podjetjih najpogosteje uporablja:

  • za razvoj in spremembo poslovne strategije, v primeru reorganizacije, prevzema oz. nakupa podjetja, ko smo pred pomembnimi poslovnimi odločitvami ali rešujemo dileme, pri kadrovanju in analiziranju obnašanja zaposlenih, za razvoj odnosov v timu, pri odnosih s strankami in dobavitelji, za reševanje marketinških in prodajnih pristopov, za razvoj družinskih podjetij
  • ko se npr. sprašujemo: »Kašna sta vizija in poslanstvo našega podjetja? Kako pridobiti nove kupce? Kako razrešiti spor med zaposlenimi v oddelku? Kako vzpostaviti dolgoročen odnos z dobavitelji?«
  • ko se ukvarjamo s pomenom posameznikov v podjetju, odnosi, komunikacijo, vzorci, ki jih iz družinskega okolja prenašamo v podjetje …

Metoda igranja vlog je svojevrstna simulacija, s katero najprej praktično pokažemo trenutno situacijo, nato pa poiščemo rešitve nastalih problemov, podamo odgovore na vprašanja ter razkrijemo poslovne možnosti in nevarnosti. S tem v polnosti  razumemo dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo uspešnost podjetja in najdemo najustreznejšo rešitev.

Metoda igranja vlog stranki omogoča, da pride na dan »živ prikaz« dinamike in obnašanje sistema. S pomočjo predstavnikov nadvse učinkovito in jasno pokažemo, kaj se dogaja s podjetjem, cilji, izdelki, strategijo, lastniki, direktorji, strankami, zaposlenimi … Predstavniki prevzamejo energijo in čustva »originalnih elementov«, čeprav jih ne poznajo. Pokažejo odnose in energijo med elementi, dokler ne pridemo do najboljše rešitve.

Svetovanje je namenjeno podjetjem, ki želijo resnično globoke vpoglede v poslovno življenje, hočejo temeljite spremembe v smeri poslovnega uspeha, dobrih medsebojnih odnosov in obilja na vseh ravneh obstoja.

Svetovanje traja najmanj osem ur. Cena: 1.200 EUR + potni stroški.

Z ljubeznijo in spoštovanjem,

Milena Matko

Deli:
Share