Deli z ostalimi
Loading Dogodki

« Vsi Dogodki

  • Ta dogodek je minil.

Delavnica »MOČ ARHETIPOV«: Služenje

3. 9. 2022 | 10:00 - 19:00

220€
Delavnica »MOČ ARHETIPOV«: Služenje

»Trenutek, ko moč zasije iz vsake celice. Odločnost, zavedanje. Tvoja volja, hoja po poti lastnega srca. Poglobitev v svetost obstajanja, jasnost vsega.«

Ljubeče vabljeni na delavnico »Moč arhetipov«: SLUŽENJE – Mentor(ica), Mesija – Odrešenik(ca), Oče / Mama, Pomočnik(ca), Služabnik(ca), Učitelj(ica), Vodnik(ca), Rešitelj(ica), Zdravilec(ka), na kateri se bomo posvetili arhetipom, ki nam pomagajo razkriti naše vidike podpiranja življenja, poučevanja, zdravljenja, odreševanja sebe in drugih. Pokažejo nam, kako služimo drugim, skrbimo zanje, jih vodimo, nanje prenašamo svoje znanje in modrost, jim ljubeče podamo roko, da rastejo in napredujejo, da v sebi prebudijo svoje največje talente in darove, postanejo mojstri bivanja.
Mentorstvo je način, s pomočjo katerega učenec odkriva svoje sposobnosti, mojster pa mu kaže pot. Mentor posreduje več kot zgolj znanje – na svoje študente prenaša modrost in brusi njihov značaj, je učitelj, ki mu lahko brezpogojno zaupamo, pa naj bo to na področju umetnosti ali obrti ali poslovne ali duhovne prakse oz. kakršnegakoli delovanja.
Mesija je oseba (utelešenje božanske sile), ki so jo nebesa poslala na svet s poslanstvom, da odreši človeštvo. Gre za izredno globok občutek, da nas Bog potrebuje za izvedbo nekega dejanja.
Lastnosti očeta so ustvarjanje nečesa novega, skrb, pogum in zaščita. Mati je življenje samo, njegova dajalka, negovalka in varuhinja. Je strast in ljubezen, prelita v materijo. Predstavlja biološko mamo in katerikoli projekt, v katerega vložimo svojo ljubezen, strast in ustvarjalnost.
Pomočnik oz. družabnik mora biti lojalen, zanesljiv in nesebičen. Pomočnik ustrežljivo podpira osebnost, ki ima pogosto močnejši značaj ali pa vlogo v življenju, ki prinaša več avtoritete.
Služabnik pritegne na površje tiste dele naše duševnosti, ki od nas zahtevajo, da smo na razpolago drugim za njihovo korist in za njihov življenjski napredek.
Poučevanje je veščina, s pomočjo katere svoje znanje, izkušnje, spretnosti in modrost prenašamo naprej; lahko se kaže kot starševsko vodstvo, poslovno poučevanje ali pa pouk o etiki.
Vodnik je duhovni učitelj, ki poskuša ljudi pripeljati do tega, da bi videli božanskost v vseh vidikih življenja, da bi bili ukoreninjeni, notranje stabilni in mirni, da bi znali častiti in spoštovati vse lepo in sveto.
Rešitelj vliva moč in daje podporo, da bi pomagal drugim preživeti v težkem položaju, krizi ali procesu, v katerem drugim primanjkuje vzdržljivosti ali notranjega znanja, da bi se sami prebili skozenj.
Bistvene značilnosti zdravilca vključujejo prirojeno moč in sposobnost pomagati ljudem pri preobražanju njihove bolečine v zdravilen proces, obenem pa ima sposobnost usmeriti energije, ki so potrebne za uvedbo telesnih ali čustvenih sprememb.

KJE: Ljubljana, Kotnikova ulica 28, Tempelj POT SRCA (soba 029)
KDAJ: sobota, 03.09.22, ob 10.00 uri
CENA: 220 EUR
PRIJAVE: milena.matko@siol.net
PRIPRAVA NA DELAVNICO:
V globinah svoje duše začutimo in zapišimo (zapis prinesimo s seboj):
§ Kateri izmed arhetipov (mentor, mesija – odrešenik, oče / mama, pomočnik, služabnik, učitelj, vodnik, rešitelj, zdravilec) najbolj ustreza moji osebnosti oz. identiteti?
§ Koliko zares podpiram življenje, ga negujem in varujem? Znam postaviti meje, iz življenja odstraniti osebe in stvari, ki mi jemljejo življenjsko energijo, zatirajo ustvarjalnost?
§ Na kakšen način poučujem, zdravim, odrešujem, vodim … sebe in druge? Kako služim drugim, skrbim zanje, nanje prenašam svoje znanje in modrost, jim pomagam, da rastejo in napredujejo?
§ Ali kdaj zatiram druge v strahu, da bi postali »boljši« od mene? Sem bil kdaj deležen zavisti in ljubosumja zaradi uporabe svojih talentov in darov?
§ V čem bi se rad izmojstril, koliko sem sposoben prisluhniti šepetu svoje duše, intuiciji, slutnjam, vizijam?

Sklop desetih delavnic »Moč arhetipov« je namenjen aktiviranju naše fizične, čustvene, mentalne in duhovne moči. Arhetipi nam slikovito pokažejo, kako upravljamo s svojo energijo, komu jo dajemo oz. v kolikšni meri smo se pripravljeni predati božanskemu vodstvu. Na svoje življenje pogledamo z vidika simbolov oz. vzorcev obnašanja, razmišljanja in delovanja, dobimo ključ za razumevanje svojega življenja, globljega smisla le-tega. Arhetipi so namreč mogočno orodje, s pomočjo katerega prodremo v neraziskano prostranstvo podzavesti, kjer prebudimo speče spomine, na površje prinesemo starodavno modrost, aktiviramo svoje največje talente in darove, osvetlimo zavezo oz. posvečeni dogovor, ki smo ga sklenili v duhovnem svetu, ozavestimo, kdo smo in sprejmemo pot, po kateri hodimo, dojamemo svoje izbire.
Na srečanjih se zavemo da ima vsak arhetip svojo svetlo ter senčno plat. In če priznamo njegov obstoj v našem življenju, sprejmemo preizkušnje in premagamo šibkosti, na katere nas opozarja ter jih obrnemo sebi v prid, postane naš mogočen zaveznik. Če božanski potencial arhetipa vgradimo v naše vsakodnevno življenje, nam pomaga delovati častno, duhovno rasti in se razvijati. Potisne nas na stopanje po lastni poti, ki je velikokrat ločena od potreb naše družine, skupnosti, naroda in zahteva, da sebe postavimo na prvo mesto.

Štirje osnovni arhetipi: otrok, žrtev, prostitutka in saboter simbolizirajo naše glavne življenjske preizkušnje in način, kako se obdržati pri življenju. Predstavljajo naše strahove in ranljive točke, ki povzročajo, da v materialnem svetu zabarantamo moč svoje duše, da ne sledimo začrtanemu poslanstvu oz. posvečenemu dogovoru. Pokažejo nam, kako se odzivamo na avtoritete, z njimi ozavestimo svojo ranljivost in strah, da bi postali žrtev. Pomagajo nam spregledati, kako sabotiramo svoje ustvarjalne priložnosti in spodkopavamo svoje sanje. Odprejo nam oči za spoznanje, da ne potrebujemo biti naprodaj, omogočijo nam, da se popolnoma opremo nase in sčasoma tam, kjer drugi vidijo ovire, mi zaživimo svoje potenciale.
Ostali arhetipi pa nam še dodatno pomagajo razširiti in poglobiti pogled na svoj obstoj. V nas prebudijo občutek veličastnosti, poguma in strasti. Odstrejo nam tančice najvišjih talentov in darov, odgovorijo na vprašanje, koliko svoje modrosti smo pripravljeni prenesti na druge in jih spodbujati na njihovi poti rasti, pa tudi, kako se soočamo z najmanj zaželenimi vidiki naše osebnosti.

Delavnice potekajo enkrat mesečno ob sobotah ob 10.00 uri (predvidoma trajajo do 19.00 ure z vmesnim odmorom za kosilo).
Termini: 10.07.22, 06.08.22, 03.09.22, 01.10.22. Cena posamezne delavnice je 220 EUR.

Kratka vsebina:
1. Druženje »OTROK«
Otrok je varuh naše nedolžnosti (občutka, da je v življenju možno doseči vse) in je najmočnejši vzorec v naši podzavesti, kajti vanj vstopimo že v času spočetja. Podaja nam osnovni pogled na življenje, odstira občutke povezane z nego, varnostjo, zanesljivostjo in družino. Ima veliko vidikov – lahko je ranjeni otrok, zapuščeni oz. osiroteli otrok, odvisni oz. večni otrok, nedolžni oz. čarobni otrok, naravni otrok ali pa božanski otrok. Otrok nam pomaga, da zaustavimo samozlorabe, se povežemo s svojo ustvarjalnostjo ter se na novo rodimo. Navdihne nas, da prestopimo utesnjujoče meje.
2. Druženje »ŽRTEV«
Žrtev je varuhinja našega samospoštovanja. Njeno osnovno vprašanje je, ali smo oseba, ki je neodvisna in odgovorna za svoje življenje. Od nas zahteva, da preverimo občutek moči v odnosih z drugimi, da se vprašamo, ali znamo postavljati meje, da ugotovimo, kdo nadzoruje in usmerja naše življenje oz. kako se odzivamo na avtoritete. Žrtev se oglasi še zlasti tedaj, ko se počutimo življenjsko ogrožene in nas vodi v smer, da razvijemo samozavest, da v sebi prebudimo pogum, iskrenost, vzdržljivost in spoštovanje samih sebe.
3. Druženje »PROSTITUTKA«
Prostitutka uspeva v najbolj vsakdanjih in običajnih razmerah in pogosto pride na površje tedaj, ko se kakorkoli zamajejo temelji našega obstoja. Največkrat se pokaže v podobi zanič partnerskega odnosa ali pa klavrne službe oz. tedaj, ko zabarantamo svojo dušo, pamet in/ali telo za fizično in finančno preživetje ali pa dobiček. Njeno osnovno vprašanje je, v kolikšni meri smo pripravljeni prodati svoja moralna načela, resnico, dostojanstvo, čast, talente in darove, ideje … za materialno varnost. Prostitutka je varuhinja naše vere oz. preizkuša njeno moč – če imamo zares globoko zaupanje, nas nihče ne more kupiti. Ker vemo, da zmoremo poskrbeti zase in tudi, da nas varuje in podpira višja (božanska) sila. A če slednjega ni, sprejmemo ceno, ki jo ponudi okolje in izdamo sami sebe.
4. Druženje »SABOTER«
Saboter je varuh naših izbir oz. globokih notranjih in zunanjih sprememb. Saboter nas naščuva, da zavračamo priložnosti in s tem jasno pokaže na naše strahove pred tem, da bi prevzeli odgovornost zase in za to, kar ustvarjamo. Namesto da bi se spoštovali in delovali, si govorimo, da nismo dovolj dobri, vredni, lepi, pametni, pripravljeni, sposobni … S tem pa spodkopavamo svojo moč, srečo in uspeh. Če saboterju ne prisluhnemo, pričnemo zatirati sami sebe ali pa se v nas prebudi želja onemogočati druge.
5. Druženje »VELIČASTNOST«: Bog(inja), Kral(jica), Vitez(inja), Princ(esa), Svečenik(ca)
Soočimo se z arhetipi, ki veljajo za družbeno najbolj veličastne in pomembne, a od nas zahtevajo tudi največ delovanja in odgovornosti. Podamo se na pot raziskovanja vidikov, ki v nas prebujajo hrepenenje po položaju v družbi, bajnem bogastvu, uporabi nadnaravnih sposobnostih ter vodenju.
6. Druženje »PREDANOST«: Čarovnik(ca), Angel(ika), Šaman(ka), Menih / Nuna, Mistik(inja), Spreminjevalec(ka) oblike, Vizionar(ka)
Poglobimo se v arhetipe, ki od nas zahtevajo popolno zlitost s svojo dušo, z duhovnim svetom in silami narave, z elementi vode, ognja, zemlje in zraka. Slednje nas osvobodi in prinese rojstvo nove osebnosti ter posledično sposobnost izvajanja čudežev, spreminjanja oblik, preoblikovanja notranjega in zunanjega sveta, prinašanja vizij, uporabo svojih najvišjih talentov in darov v dobro sebe in celotnega Stvarstva.
7. Druženje »POGUM«: Bojevnik(ca), Junak(inja), Maščevalni angel oz. Maščevalec(ka), Odvetnik(ca), Osvoboditelj(ica), Športnik(ca), Upornik(ca)
Ukvarjamo se z arhetipi, ki v nas prebudijo pogum, fizično vzdržljivost, delovanje, osredotočenost na cilj. Zahtevajo notranjo osvoboditev, resnico in pravico, soočenje z zlorabami, z razvrednotenjem in utišanjem samih sebe, poteptanim ponosom, izgubljenim ugledom … Povežejo nas z našo duhovno močjo, ki jo moramo preliti v materialni svet, da smo sposobni osvoboditi sami sebe in ljudi okrog nas, preseči ustaljene kalupe, zaceliti stare rane in zaživeti novo resničnost, postati vladarji svojega življenja.
8. Druženje »STRAST«: Don juan / Usodna ženska, Hedonist(ka), Ljubimec(ka), Umetnik(ca)
Poglobimo se v arhetipe, s pomočjo katerih v sebi začutimo divjo in neukročeno strast, popoln užitek v ljubezni in ustvarjanju, predamo se razvajanju in romantiki. Pokažejo nam, koliko smo se v življenju pripravljeni predati vsemu dobremu, kako močno dovolimo energiji živosti in radosti, da nas osvoji.
9. Druženje »SLUŽENJE«: Mentor(ica), Mesija – Odrešenik(ca), Oče / Mama, Pomočnik(ca), Služabnik(ca), Učitelj(ica), Vodnik(ca), Rešitelj(ica), Zdravilec(ka)
Podamo se v raziskovanje arhetipov, ki nam pomagajo razkriti naše vidike podpiranja življenja, poučevanja, zdravljenja, odreševanja sebe in drugih. Pokažejo nam, kako služimo drugim, skrbimo zanje, jih vodimo, nanje prenašamo svoje znanje in modrost, jim ljubeče podamo roko, da rastejo in napredujejo, da v sebi prebudijo svoje največje talente in darove, postanejo mojstri bivanja.
10. Druženje »NEZAŽELENOST«: Berač(ka), Hazarder(ka), Mučenik(ca), Odvisnik(ca), Opravljivec(ka), Skopuh(inja), Suženj(a), Tat(ica), Uničevalec(ka), Ustrahovalec(ka), Vampir(ka), Zvijačnež – Provokator(ka)
Soočimo se z največkrat nezaželenimi, skritimi vidiki naše osebnosti in družbe. Ukvarjamo se z arhetipi, ki pritisnejo na naše najgloblje rane, strahove, sence, ki bi jih želeli utišati in zanikati. A ravno ti prikriti vidiki so vir naših največjih preizkušenj, silijo nas, da spremenimo tok življenja, uporabimo svoje sposobnosti, se naučimo postaviti meje, pričnemo ceniti in spoštovati to, kar v resnici smo. Da potegnemo k sebi vso razpršeno življenjsko energijo, kar prinese notranji mir, popolno in dokončno predajo svoji duši, zlitost z duhovnim svetom. Vse staro odpade in se zaključi, umre, rodi se nova osebnost, vrnemo se domov, v objem vzporednih svetov.

Dobrodošli tudi vaši znanci, prijatelji oz. osebe, za katere čutite, da jim bodo delavnice prinesle zadovoljstvo ter ljubeč blagoslov.

S spoštovanjem in ljubeznijo,
Milena Matko

Podrobnosti

Datum:
3. 9. 2022
Ura:
10:00 - 19:00
Cena:
220€
Kategorija:

Prizorišče

Tempelj POT SRCA
Kotnikova ulica 28
Ljubljana, 1000 Slovenija
+ Google Map

Organizator

Milena Matko
Phone
051 664 486
Email
milena.matko@siol.net
Spletna stran organizatorja
Deli z ostalimi
Milena Matko
Milena Matko

Milena - ženska, samostojna podjetnica, pisateljica, intuitivna svetovalka, prinašalka luči, ponosna hči slovenskega srca, zadnja leta prebivalka Trebnjega. Kdo vedel bi, kaj še vse ...

Članki: 279